VOORWAARDEN

Door aankopen bij Massive 3D gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Betaling en levering.

Massive 3D levert het product pas na ontvangst van de betaling. Het product wordt zo snel mogelijk verzonden. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet kan worden gevuld of slechts gedeeltelijk kan worden ingevuld, wordt u hiervan binnen een maand na bestelling op de hoogte gesteld. In dergelijke gevallen hebt u het recht om het contract kosteloos te verwerpen. Massive 3D zal de door u gedane betaling prompt maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding retourneren.

Porto.

Controleer alstublieft het adres waarnaar u uw bestelling wilt laten bezorgen. Massive 3D is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van een onjuist boekingsadres. De herlevering is voor uw rekening.

Voor internationale bestellingen dient u ongeveer 1 tot 4 weken te rekenen voor levering. Internationale post kan tijd kosten om bestellingen naar bepaalde landen te krijgen. Massive 3D kan geen invloed uitoefenen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van verschillen in postsystemen, douane-inspecties op het land van bestemming.

In zeer zeldzame gevallen kunnen buitenlandse zendingen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen. Extra kosten moeten voor rekening van de klant zijn. Massive 3D heeft geen controle over deze kosten en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele extra buitenlandse kosten.

Schade en restituties.

Alle bestellingen worden dubbel gecontroleerd voordat ze worden geplaatst en worden niet met gebreken verzonden. U moet voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. Het product moet in geschikte omstandigheden worden opgeslagen; als u ze niet in de juiste omstandigheden opslaat, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of problemen die daardoor ontstaan; enige claim van u met betrekking tot eventuele tekorten en / of gebreken in de producten moet onmiddellijk aan ons worden gemeld (binnen 5 dagen) met vermelding van de aard van het tekort / defect en met vermelding van het factuur/bestelnummer; Als u dit nalaat en ons op de hoogte stelt, geeft u aan dat u de producten hebt geaccepteerd.

Wij kunnen naar eigen goeddunken de tekorten compenseren of het product gratis vervangen, of de prijs van het betreffende product aan u terugbetalen. Massive 3D vereist dat u het defecte product retourneert. In aanvulling op gebrekkige goederen zullen we u de kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt voor de verzending van het product, terugbetalen, maar we zijn verder niet aansprakelijk jegens u.

Retour.

Producten kunnen worden geretourneerd als u Massive 3D binnen vijf dagen na ontvangst van het product via e-mail op de hoogte stelt. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugzending van het product valt op u. Producten moeten onbeschadigd en in de staat waarin ze zijn verzonden worden geretourneerd. U bent verantwoordelijk voor het zorgen voor de juiste verpakking van het product en het gebruik van geschikte post- en geregistreerde bezorgmethoden met een toepasselijke verzekeringsdekking.

Massive 3D is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van een teruggestuurd product. Na een bevredigende ontvangst van de geretourneerde goederen aan Massive 3D, zullen we het verdiende geld aan de koper terugbetalen. Massive 3D streeft ernaar uw betaling binnen 7 dagen terug te betalen minus de kosten van de eerste verzend- en verpakkingskosten.

U bent aansprakelijk voor de kosten van het retourvervoer. Als u de producten niet retourneert, worden de volledige kosten van het herstel in rekening gebracht. Ze zijn verplicht om voor de producten te zorgen tot ze worden teruggebracht.

Overmacht.

Massive 3D is niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van de goederen die u hebt besteld of voor enige vertraging bij het doen daarvan, of voor enige schade of defect aan de geleverde goederen die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten haar redelijke controle.

Copyrightovereenkomst / juridische informatie.

Het auteursrecht op de afbeeldingen wordt voor altijd bewaard door de kunstenaar en mag niet worden gereproduceerd in een context of media digitaal of analoog. Elke ongeoorloofde reproductie zal leiden tot gerechtelijke procedures. Door werk van Massive 3D te kopen, gaat u automatisch akkoord met en aanvaardt u de bovenstaande algemene voorwaarden.